INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
www.transilvaniadepo.ro

 1. INFORMAȚII GENERALE
 2. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI
 3. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL
 4. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM
 5. CUI TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
 6. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 8. ACTUALIZAREA NOTIFICĂRII
 9. INFORMAȚII GENERALE

  Prin lecturarea prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „notificarea”) vă informăm despre modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați anumite secțiuni ale site-ului.
  Această notificare este structurată pe capitole, astfel că, dacă doriți, puteți selecta cu ușurință capitolul pe care doriți să-l citiți.
  În continuare, vă vom spune:
  • de ce avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • în ce scop prelucrăm datele;
  • pentru cât timp prelucrăm datele;
  • dacă divulgăm datele;
  • dacă transferăm datele în alte țări din afara Uniunii Europene;
  • dacă luăm decizii automate sau facem profilări.
 1. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI
  TRANSILVANIA DEPO S.R.L. este Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.transilvaniadepo.ro (în continuare „site-ul”), cu excepția situațiilor în care este menționat altfel.
  Datele de contact:
  TRANSILVANIA DEPO S.R.L.
  Calea Clujului nr 322, Bistrița, România
  e-mail: office@transilvaniadepo.ro
  număr de telefon: 0745 950 000
 2. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL
  Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt obținute direct de la dumneavoastră, prin furnizarea acestora atunci când:
  • vă creați cont pe site;
  • cumpărați de pe site;
  • ne transmiteți o solicitare prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul chatului;
  • lăsați un comentariu sau o întrebare pe pagina unui produs sau pe blog;
  • vă exercitați anumite drepturi prevăzute de Termenii și condițiile site-ului sau de către dispozițiile legale;
  • ne sesizați cu o reclamație prin utilizarea metodelor de contact oferite prin intermediul site-ului;
  • vă abonați la ultimele noutăți („newsletter”);
  • vă reprezentați compania în relația cu noi.
  Informațiile colectate cu această ocazie pot să difere în funcție de politicile sau setările de confidențialitate pentru aceste conturi.
  În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse decât cele enumerate anterior sau menționate în prezenta notificare, vă vom informa, dacă această acțiune nu este disproporționată sau prejudiciabilă.
 3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM
  În scopul efectuării plăților online, folosim un furnizor de servicii de plată autorizat, respectiv mobilPay (www.mobilpay.ro). Astfel, datele dumneavoastră privind cardul bancar (numărul de card, CVV etc.) sunt prelucrate direct de către acest furnizor, în calitate de operator de date, motiv pentru care pentru mai multe detalii despre modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal cu această ocazie vă rugăm să consultați următoarea politică de confidențialitate: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/.
 4. CUI TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
  Împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu companii care furnizează servicii în numele nostru, precum servicii de găzduire de date, agenții de marketing digital, furnizori de cercetare de piață și alți furnizori. Ne asigurăm întotdeauna că aceste companii asigură cel puțin același nivel de securitate al datelor dumneavoastră pe care vi-l oferim și noi. Dacă informațiile dumneavoastră vor fi trimise în afara Europei, ne asigurăm că acestea vor fi supuse unor standarde de protecție și securitate care sunt cel puțin egale cu cele utilizate de Rock Star Construct S.R.L. În toate cazurile, dispozițiile privind transferul datelor este respectat cu strictețe de către noi.
  Exemple de categorii de companii către care putem divulga datele:
  • Companii care furnizează servicii IT și suport, stocare de date, curățare date;
  • Companii care furnizează servicii de găzduire web;
  • Servicii de livrare (curieri);
  • Publicitate online și social media;
  • Studii de piață;
  • Companii de audit.
 5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
  Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale:
  • datele aferente contului, istoricul comenzilor, adresele de livrare și alte date introduse de dumneavoastră, sunt stocate pe întreaga perioadă cât aveți un cont pe site, plus o perioadă de maximum 3 ani de la data ștergerii contului în vederea apărării drepturilor și intereselor noastre;
  • pentru perioada impusă de lege (ex. documentele contabile, cum ar fi facturile emise de noi sunt arhivate conform legii timp de 10 ani);
  • ne rezervăm dreptul de a șterge conturile care nu au fost folosite pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Cu toate acestea, nu ne obligăm să ștergem aceste conturi;
  • până la momentul la care înțelegeți să vă dezabonați de la primirea de newslettere (apăsarea butonului „dezabonare” de la finalul e-mailului).
  În situația în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:
  • Stocăm informațiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile menționate;
  • Serviciile noastre sunt proiectate de așa natură încât să nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare;
  • Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale;
  • Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea și stocarea datelor dumneavoastră.
 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
  În conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor, aveți drepturile enumerate și descrise mai jos, pe care vi le puteți exercita prin utilizarea datelor de contact din cuprinsul Secțiunii „Datele de contact ale Operatorului”. Facem precizarea că nu toate drepturile sunt absolute și că pot să difere în funcție de motivul prelucrării datelor.
  Vă vom răspunde solicitărilor în legătură cu drepturile dumneavoastră în termen de o lună de la primirea cererii, însă niciodată mai târziu de 3 luni. Dacă avem nevoie de mai mult timp, vă vom informa despre acest aspect în interiorul termenului de o lună.
  În situația în care nu primiți un răspuns în interiorul acestui termen, vă rugăm să reveniți către noi, eventual prin folosirea unei alte modalități de contact, înainte de a efectua demersuri în fața autorităților competente.
  • Dreptul dvs. de acces
  Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date”.
  În cazul în care vom constata că solicitările de acces sunt nefondate sau repetitive vom refuza accesul (motivat) sau vom percepe o taxă administrativă în vederea exercitării acestui drept.
  • Dreptul dvs. de rectificare
  Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.
  În acest sens vă vom solicita următoarele informații:
  Să ne precizați ce date sunt inexacte sau incomplete;
  Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;
  Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor.
  În unele situații, aveți posibilitatea de rectificare a datelor prin intermediul secțiunilor „Detalii cont”, „Adrese de livrare”.
  • Dreptul dvs. de ștergere
  În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:
  Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
  V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
  Vă opuneți prelucrării datelor într-un anumit mod, iar în urma efectuării testului de echilibru, interesele dumneavoastră sunt superioare;
  Avem o obligație legală să ștergem datele.
  În ceea ce privește contul prin intermediul căruia vă autentificați în site, aveți posibilitatea să-l ștergeți din secțiunea „Închide contul”, după care veți primi un e-mail de confirmare. Cu această ocazie se vor șterge datele care sunt asociate acestuia, cu excepția datelor pe care trebuie să le stocăm în baza obligației noastre legale (ex. documentele justificative – Contracte, facturi, comenzi etc.).
  • Dreptul dvs. la restricționarea prelucrării
  Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când veți dispune altfel. Cu titlu de exemplu, acest drept poate fi exercitat și atunci când:
  • ați solicitat rectificarea datelor;
  • v-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;
  • ne-ați solicitat să vă oferi anumite date pentru apărarea unui drept.
  • Dreptul dvs. de a vă opune prelucrării
  Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.
  Acest drept este unul absolut atunci când este exercitat împotriva marketingului direct – concret, atunci când primiți e-mailuri cu oferte despre produse și servicii similare de care ați beneficiat anterior de la Rock Star Construct S.R.L.
  Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.
  • Dreptul dvs. la portabilitatea datelor
  Aveți dreptul de a obține de la noi, într-un format accesibil și ușor de citit de către calculatoare, ca de exemplu într-un format „.csv”, a datelor cu caracter personal, atunci când datele sunt stocate în format electronic și dumneavoastră ni le-ați furnizat.
  O astfel de cerere și, implicit, portabilitatea datelor, poate avea loc atunci când (condiții cumulative):
  • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract;
  • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  • Dreptul dvs. de a depune o plângere în fața unei autorități
  Dacă nu ați primit un răspuns sau nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, vă facem cunoscut faptul că puteți formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, puteți formula plângere și în fața instanțelor de judecată.
  • Procesul decizional automatizat
  Rock Star Construct S.R.L. nu ia nicio decizie în ceea ce vă privește ca urmare a unei prelucrări automate, și nici nu face profilări care să fie de natură să producă efecte juridice pentru dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.
 7. ACTUALIZAREA NOTIFICĂRII
  Este posibil să actualizăm notificarea din când în când, așa că vă recomandăm să verificați periodic prezenta notificare. Dacă facem modificări care v-ar putea afecta în mod semnificativ, vă vom oferi o notificare de tip „pop-up” la momentul autentificării în cont, astfel încât să știți despre modificări înainte de a avea loc.